Iskolahívogató

A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhányan magasabbra repülnek, mint mások.
De mindegyik olyan magasra repül, amilyen magasra csak tud.
Miért hasonlítanánk őket össze?
Mindegyik különböző.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű.”

Iskolánk több évtizedes története arra kötelez bennünket, hogy a nevelő és oktató munkákban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére.
Iskolánk fenntartója Berettyóújfalui Tankerületi Központ.
A fenntartónk által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása.
A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását.

A tisztaság, a rend, mely az egész intézményre jellemző. Indulásnak jó lépés, ha meglátogatunk egy olyan iskolát, mint a miénk.
A kis létszámú osztályokban családias légkörű, jó hangulatú munka folyik, melyre a tantestület támogató hozzáállása és magas szintű felkészültsége a garancia. A régi, ám folyamatosan karbantartott épületekben színes, barátságos tantermek várják a kicsiket.

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett az életben boldogulni tudó embereket szeretnének nevelni. 

Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennünk munkálkodó pedagógus fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő diákoknak.